Styret

Styret i Dalane Sykleklubb består av følgende medlemmer:
Leder: Per Terje Tjåland. E-post: egerlakk@start.no
Nestleder: Roar Øglend. E-post: roaroeglend@gmail.com
Sekretær: Kjell Sigve Grønning. E-post: kjell.sigve@gmail.com
Kasserer: Kristoffer Ege. E-post: Christoffer.ege@dabb.no
Materialforvalter: Edel Karin Hovland. E-post: edelkarin@dabb.no
Sportslig ansvarlig: Lars Magne Larsen. E-post: larsmagnelarsen@gmail.com
Webansvarlig: Andreas Austrheim E-post: andreas.austrheim@gmail.com