Styret


Styret i Dalane Sykleklubb består av følgende medlemmer:
Leder: Per Terje Tjåland. E-post: egerlakk@start.no
Nestleder: Steffen Mathiesen. E-post: s.mathiesen@hotmail.com
Sekretær: Kjell Sigve Grønning. E-post: kjell.sigve@gmail.com
Kasserer: Ulf Tjåland. E-post: ulf@squeezy.no
Materialforvalter: Vanja Madland E-post: nemotiki@msn.com
Sportslig ansvarlig: Lars Magne Larsen E-post: larsmagnelarsen@gmail.com
Arrangementansvarlig: Kristoffer Ege. E-post: Christoffer.ege@dabb.no
Webansvarlig: Johan M. Monsen E-post: johanmarandon@gmail.com