Om Klubben

Dalane SK er en sykleklubb i Dalane-regionen med ca 190 medlemmer. 
Klubben ble stiftet i 10.12.1980. DSK sitt formål er å drive idrett organisert i
Norges idrettsforbund, og arbeid i klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. DSK har som mål å VÆRE EN KLUBB FOR ALLE,
uavhengig av alder, nivå og ambisjoner. DSK er organisert gjennom dugnader og frivillig hjelp fra klubbens medlemmer. Klubben har et demokratisk valgt styre,
der styremedlemmene blir valgt for 2 år.
Det blir gjennomført jevnlige styremøter etter behov gjennom sesongen,
og årsmøtet blir gjennomført i begynnelsen av året.
sider_001