Trafikksikkerhet

 Trafikksikkerhet er viktig. De fleste alvorlige sykkelulykker skjer ved kryssing av vei, uoppmerksomhet, uforutsigbar atferd og “aggresiv” sykling. Dalane Sykleklubb har som mål å ha et godt samspill mellom bilister og syklister. Når man sykler på gang og sykkelsti så bør farten avpasses og man skal ikke opptre aggresivt/passere gående i høy fart. Sykling i sentrum og i rundkjøringer bør også skje med avpasset fart. Når man sykler treningsturer i felt blir det ofte bilkø bak, og da bør man hjelpe bilkøen frem, såfremt dette er mulig. Og ikke minst; kryssing av fotgjengerfelt fører ofte til farlige situasjoner. Kryssing av fotgjengerfelt syklende er helt lovlig, men i slikt tilfelle er det syklisten som har vikeplikt. Går man av og leier sykkelen, så er det bilisten som har vikeplikt.Statens Vegvesen – trafikkregler for syklisterSykkelvettreglene – Syklistenes landsforening