Styret

Styret i Dalane Sykleklubb består i 2023 av følgende medlemmer:
Leder: Per Terje Tjåland. E-post: egerlakk@start.no
Nestleder: Roar Øglend. E-post: roaroeglend@gmail.com
Sekretær: Cecilie Eikenes E-post: ceciliehope89@hotmail.com
Kasserer: Christoffer Ege. E-post: Christoffer.ege@dabb.no
Materialforvalter: Edel Karin Hovland. E-post: edelkarin@dabb.no
Sportslig ansvarlig: Lars Magne Larsen. E-post: larsmagnelarsen@ruth-t-ase

Kontrollutvalget i Dalane Sykleklubb består i 2023 av følgende medlemmer:
Stig Erik Kristiansen stig.erik.kristiansen@dabb.no
Helge Egeland helge.egeland@dabb.no