Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg – sport@dalanesk.no. E-post til denne adressen vil sendes:
Lars Magne Larsen – Sportslig leder/styrerepresentant
Hallgeir Hansen – Ungdomsansvarlig
Jan Wersland – Bredde– Senior racer/tempo
Kari Skailand – Damegruppen