Lisens

Her legger vi ut litt informasjon om lisens, så medlemmene vet hva man må ta stilling til og hva man selv må gjøre i forhold til lisens.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer tidtatte ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring. Det nye lisenssystemet er levert av EQ Timing. Ved deltakelse i 1 eller 2 ritt i løpet av sesongen er det ikke nødvendig å tegne en helårslisens, men man kan kjøpe engangslisens sammen med rittkontingenten. Tegning av engangslisens gjøres altså når man melder seg på det aktuelle rittet. Ved deltakelse i 3 ritt eller flere i løpet av sesongen så vil det absolutt lønne seg å tegne en helårslisens.

Rutinen med å tegne helårslisens er som følger:

  • Dalane SK sitt medlem må først betale klubbkontingenten.
  • Deretter må man registrere ønske om lisens via  Norges Cycleforbund sin egen nettside
  • Når registrering er gjort, så vil det sendes ut en faktura pr e-post, og denne betales av den enkelte.
  • Styret i Dalane SK vil få melding om lisensønske fra forbundet og vil godkjenne lisensen (dersom klubbkontingent er betalt)
  • Når Dalane SK har godkjent lisens, så kan den enkelte åpne/skrive ut sitt lisensbevis fra “min side”: https://minside.eqtiming.no. Lisensbeviset bør tas med på hvert ritt i tilfelle lisenskontroll.