Årets første vårtur 14.mars

Årets første vårtur

10 friske ungdommer møtte opp til årets første vårtur som gikk opp Bjerkreim, langs Bersevannet, opp til Åsen og over til Tveida. Flott natur, en rute som anbefales!