Breddetur 24. februar 2018

Dagens bredde gjeng. Fotograf Harald Mong