Dalane Rundt 2018 er avlyst

Til informasjon.

Vi (arr. utvalget og leder ) har kommet til en avgjørelse om å avlyse Dalane Rundt.

Dette har sin begrunnelse i forhold som:

  1. Vi har i skivende stund ikke en godkjenning for rittet.
  2. Svært dårlige forhold rundt klubbhuset pga byggearbeid
  3. For få stasjonærvakter i egne rekker
  4. Manglende personell til tidtakingen
  5. Idrettsanlegget på Slettebø er utleid til andre aktiviteter denne dagen
  6. Liten påmelding (litt over 40 p.d.d.)Dette er en tung avgjørelse, men etter vår mening er nødvendig.

Arrangementsutvalget