Info vedr Løypevaktkurs og Stasjonær vakt kurs

Som de fleste nok har fått med seg, så er det kommet krav om kursing av all vaktpersonell. 

Løypevaktkurs og Stasjonær vaktkurs, er det som er aktuelt og nødvendig for oss som arrangør. 

I tillegg er Mobilvaktkurs, eller MC vaktkurs, som ikke er aktuelt på de rittene vi er invollvert i, eller arrangerer selv. 

Løypevaktkurs har vært klar en stund nå, og styret i Dalane SK har gjennomført det, og det er det vi innviterer til i forbinelse med sykkelkveld 1. mars. 

Anbefaler, og håper at alle medlemmer over 18 år vil ta dette, slik at vi er i stand til og avvikle ritt i fremtiden. Hadde vært fint om vi kunne fått med oss familie, eller venner som kan stille som vakt for oss, når en selv ønsker å sykle. 

Løypevaktkurs: Person med trafikalt grunnkurs og fastsatt opplæring, eller person over 18 år med fastsatt opplæring, og med oppgave å yte service og gi informasjon til rittdeltakere og publikum. 

Stasjonærvaktkurs: Alle som skal ha Stasjonærvaktkurs, må ha gjennomført Løypevaktkurs. Dette kurset er som vist under ikke klar, men ventet klar til 1. mars. 

Invitasjon vil også bli sendt ut til alle våre samarbeidspartnere gjennom de siste årene. Men ut fra budsjett, så er det viktig at vi tar de aller fleste vaktene selv.

NÅR VIL KURSENE VÆRE KLARE?

·       Løypevaktkurs (klasserom) er klart, men vi jobber samtidig med e-læringskurs – frist for ferdigstillelse er satt til1. februar 2018.

·       Stasjonært vaktkurs (klasserom) – frist for ferdigstillelse er satt til 30. januar 2018. E-læringsdelen, som er 2/3 av kurset er satt med frist 1. mars 2018.

·       MC vaktkurs (praksis) – frist for ferdigstillelse er satt til 1. mars 2018.

·       Instruktørkurs – instruktørene skal ha gjennomført kurs innen 11. februar 2018.
 

Ta kontakt om det er spørsmål rundt dette. 

styret