Lagspåmelding til Nordsjørittet 2013

Nordsjørittet blir i 2013 arrangert lørdag 8. juni.
Det er nå åpnet for lagspåmeldinger på rittets nettside www.nordsjorittet.no .

Innmelding av lag mellom 1. november og 1. desember.

Husk også ordinær påmelding som åpner 1. februar 2013