Sykkelorientering i Horve

Dalane sykleklubb har laget sykkel orientering i Horve. Løypen er et tilbud til alle som bruker Horve til tur eller trim med eller uten sykkel. Løypen finnes ferdig tegnet på kart i postkasse og kan lånes fritt så lenge de blir lagt tilbake etter bruk. Løypen består av 4 poster og skiftes annen hver måned frem til mai-19. Postene har en bokstav knyttet til seg som tilslutt skal settes sammen til et ord. Alle som finner postene kan skrive løsnings ordet sammen men navn, adresse og telefonnummer på eget svarskjema som ligger i postkassen, for å bli med i trekning av premier. Svarskjema legges i postkassen merket med Svar postkasse.

Lars Magne Larsen