Avlyser organisert trening

Dalane Sykleklubb avlyser all organisert trening fra i dag 12.03.2020 og frem til ny informasjon blir gitt. Vi følger idrettsforbundet sine retningslinjer som kom i dag. Hvor lenge denne stoppen i organisert trening vil vare vet vi ikke i dag men vil oppdatere medlemmene når det skjer endringer i situasjonen.
Link til Idrettsforbundets pressemelding 12.03.20:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning&utm_content=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning+95031