Dalane Rundt er flyttet til 26. august 2018


Dalane Rundt er flyttet til 26. august 2018.