DSK treningsplan senior våren 2015

Til DSK-medlemmer!

Det er nå lagt ut treningsplan for seniorgruppen på nettsiden til DSK (under treningsprogrammer), gjeldende for konkurranseperioden april, mai og juni. Dette er en generell treningsplan, siden det ikke i år trenes opp mot et spesifikt ritt.

Minner også om facebookgruppen «DSK treningsgruppe» som ble opprettet/informert om pr e-post oktober 2014. I denne facebookgruppen foregår en god del «treningsjabb», planlegging av treningsturer, oppsummering etter treningsturene, planlegging/kjøring til ritt med mere. Gjerne bli medlem av den gruppen hvis ønskelig, alle som vil bli en del av gruppen skal selvsagt få tilgang.https://www.facebook.com/groups/779002732162235/

Sportslig utvalg – sport@dalanesk.no. E-post til denne adressen vil sendes:

Odd Inge Sæstad – Sportslig leder/styrerepresentant

Kjell Inge Edland – Ungdomsansvarlig

Lars Magne Larsen – Ungdomsansvarlig

Magne Melhus – Bredde

Thore Thengs – Senior racer/tempo

Kari Skailand – Damegruppen

Jan Arne Rogstad – Terreng

 

Thore Thengs