Invitasjon medlemsmøte 2018

Program:
– Nordsjørittet v/Siri Ommedal
– Vintertrening
– Sesongen 2019 (trening, ritt, fellesturer m.m)
– Eventuelt (spørsmål, innspill)
– På grunn av servering (Pizza), vennligst gi beskjed om du
kommer (se facebook arrangement) .

Vel møtt
Styret