Konflikten angående innkjørselen til Horve er løst.

For et par uker siden spisset konflikten seg ved at grunneieren satte opp et stengsel som hindret adkomsten til parkeringsplassen. Før helgen ble partene enig om en avtale som gjør at stengselet er fjernet, og det er sikret en evigvarende rett til å bruke adkomsten.Som en kompensasjon for dette avstår Egersund Skog- og Treplatningsselskap grunn slik at gjerdeholdet på den aktuelle grunneierens eiendom blir lettere. Vi vil rette en stor takk til representant for Dalane sykleklubb Erik Torgersen og advokat Asbjørn Stokkeland for arbeidet de har lagt ned i denne saken, og gleder oss over den endelig løsning på innkjørselutfordringene vi har hatt.