Nye breddeturer for November, Desember 2017 + Januar 2018 er lagt ut


Nye breddeturer for November, Desember 2017 + Januar 2018 er lagt ut  . De finnes i vedlegget til høyre, og på hjemmesiden under fanen “Trening og Bredde”